Prapremiera w Powszechnym : czy aktor zjadł autora?

Autor: Mariola Wiktor
Źródło: "Głos Poranny", 1991 (22.03.1991)
Rok wydania: 1991
Rodzaj: Recenzja
Miejsce wydania: Łódź
Wydawca: -
Ilość stron: 3
Uwagi katalogowe: -
Języki: PL 
Opis dokumentu: Odpis recenzji prasowej sztuki Bogusława Schaeffera "Aktor"
Opis techniczny dokumentu: -

Dzielę dobę na dwa. Kiedy budzę się po poobiedniej drzemce, zaczynam nowy dzień. Wyjątkiem jest, oczywiście, niedziela. Mój tydzień ma trzynaście dni.

Warunki korzystania z serwisu