Teksty

Kompozycje piszę bez korygowania, prawie nie myśląc, prawie biologicznie.

Warunki korzystania z serwisu