Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Koncert na skrzypce, fortepian i orkiestrę

  • Numeracja odautorska: 357

  • Rok powstania: 1997

  • Numer w Katalogu: III.33

  • Kategoria: Koncerty instrumentalne (III)

  • Wydanie: 1999 Collsch Edition

  • Obsada: orkiestra, skrzypce, fortepian


Multimedia