Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Koncert na obój i orkiestrę (obój, rożek angielski, dwa oboje, trzy oboje – jeden wykonawca)

  • Numeracja odautorska: 315

  • Rok powstania: 1992

  • Prawykonanie: Kraków 11 VI 2004, ob. M. Pędziałek, Ork. Filh. Krak., dyryg. T. Bugaj
  • Numer w Katalogu: III.26

  • Kategoria: Koncerty instrumentalne (III)

  • Wydanie: 2001 Collsch Edition

  • Obsada: orkiestra, obój, rożek angielski


Multimedia