Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Monophonie III na 12 obojów

  • Numeracja odautorska: 386

  • Rok powstania: 1998

  • Numer w Katalogu: II.2

  • Kategoria: Muzyka utopijna (II)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: obój


Multimedia