Emotywografy na fortepian

Rok powstania: 1966
Numer w katalogu: XXII.2
Numeracja odautorska: 110
Kategoria: Emotywografy (XXII)
Obsada" fortepian
Wydanie: 2000 Collsch Edition

W 1973 przestałem komponować. Do muzyki wróciłem po dwudziestu sześciu miesiącach przerwy, utworem Msza elektroniczna.

Warunki korzystania z serwisu