Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Fragment II dla dwóch aktorów i instrumentalisty (skrzypka, wiolonczelisty, klarnecisty, saksofonisty lub akordeonisty)

  • Numeracja odautorska: 338

  • Rok powstania: 1995

  • Prawykonanie: wersja ze skrz.: Kraków 6 VI 1995, wersja z wioloncz.: Schwaz 4 IX 1994
  • Numer w Katalogu: XX.7

  • Kategoria: Muzyka dla aktorów (XX)

  • Wydanie: 1999 Collsch Edition

  • Obsada: skrzypce, wiolonczela, klarnet, akordeon, saksofon, aktor