Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Kwartet dla czterech aktorów

  • Numeracja odautorska: 114

  • Rok powstania: 1966

  • Czas trwania: 50'-72'

  • Prawykonanie: Łódź, 8 III 1976, wersja sceniczna: Łódź, Teatr Nowy, 24 II 1979
  • Numer w Katalogu: XX.3

  • Kategoria: Muzyka dla aktorów (XX)

  • Wydanie: Collsch Edition

  • Obsada: aktor


Multimedia