Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Scenariusz dla nie istniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego

  • Numeracja odautorska: 89

  • Rok powstania: 1963

  • Prawykonanie: Łódź, 22 IX 1976, aktor J. Peszek ; w jęz. niem.: Salzburg (Kleines Theater), 11 IV 1996, aktor G. Matysik
  • Numer w Katalogu: XX.1

  • Kategoria: Muzyka dla aktorów (XX)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: nie istniejący, lecz możliwy aktor instrumentalny


Multimedia