Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

19 mikroutworów dla wiolonczelisty i 6 towarzyszących wykonawców

  • Numeracja odautorska: 165

  • Rok powstania: 1972

  • Prawykonanie: Kraków, 11 V 1981
  • Numer w Katalogu: XVII.6

  • Kategoria: Idee audiowizualne i muzyka akcji (XVII)

  • Wydanie: Wiedeń 1976 Ariadne

  • Obsada: wiolonczela