Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Muzyka wizualna dla trzech aktorów, pianisty i wiolonczelisty

  • Numeracja odautorska: 106

  • Rok powstania: 1966

  • Czas trwania: 6'-19'

  • Prawykonanie: Bydgoszcz, 12 IX 1970
  • Numer w Katalogu: XVII.1

  • Kategoria: Idee audiowizualne i muzyka akcji (XVII)

  • Obsada: wiolonczela, fortepian, aktor


Multimedia