Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

PR-I VIII dla dowolnych wykonawców

  • Numeracja odautorska: 178

  • Rok powstania: 1972

  • Czas trwania: 5'-15'

  • Numer w Katalogu: XVI.10

  • Kategoria: Programy, kompozycje automatyczne (XVI)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada:


Multimedia