Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

PR-I V dla aktorów

  • Numeracja odautorska: 99

  • Rok powstania: 1964

  • Czas trwania: 20'-45'

  • Prawykonanie: Oslo 8 IV 1970
  • Numer w Katalogu: XVI.7

  • Kategoria: Programy, kompozycje automatyczne (XVI)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: aktor


Multimedia