PR-I IV na instrumenty ekwiwalentne

Rok powstania: 1964
Numer w katalogu: XVI.6
Numeracja odautorska: 93
Kategoria: Programy, kompozycje automatyczne (XVI)
Obsada"
Wydanie: 2003 Collsch Edition

Muzyka jest dla mnie swojego rodzaju religią sztuki. Jest moim właściwym ojczystym językiem. Dzisiaj muzykę odsuwa się na bok, a nową muzykę jeszcze dalej, najlepiej całkiem daleko.

Warunki korzystania z serwisu