Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Projekt automatycznej kompozycji scenicznej

  • Numeracja odautorska: 76

  • Rok powstania: 1962

  • Czas trwania: 12'-60'

  • Numer w Katalogu: XVI.4

  • Kategoria: Programy, kompozycje automatyczne (XVI)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada:


Multimedia