Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Projekt automatycznej kompozycji muzycznej

  • Numeracja odautorska: 74

  • Rok powstania: 1962

  • Czas trwania: 12'-60'

  • Numer w Katalogu: XVI.3

  • Kategoria: Programy, kompozycje automatyczne (XVI)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada:


Multimedia