Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

PR-I II na nowy, nie istniejący instrument

  • Numeracja odautorska: 47

  • Rok powstania: 1958

  • Czas trwania: 3'-20'

  • Numer w Katalogu: XVI.2

  • Kategoria: Programy, kompozycje automatyczne (XVI)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: nowy, nie istniejący instrument


Multimedia