Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

PR-I I na chór

  • Numeracja odautorska: 44

  • Rok powstania: 1958

  • Numer w Katalogu: XVI.1

  • Kategoria: Programy, kompozycje automatyczne (XVI)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: chór


Multimedia