Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Miniopera

  • Numeracja odautorska: 290

  • Rok powstania: 1988

  • Numer w Katalogu: XV.1

  • Kategoria: Utwory dramatyczne (XV)

  • Wydanie: 1999 Collsch Edition

  • Obsada:


Multimedia