Miniopera

Rok powstania: 1988
Numer w katalogu: XV.1
Numeracja odautorska: 290
Kategoria: Utwory dramatyczne (XV)
Obsada"
Wydanie: 1999 Collsch Edition

Moje sztuki piszę przede wszystkim dla aktorów.

Warunki korzystania z serwisu