Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Si quaeris miracula na sopran i orkiestrę

  • Numeracja odautorska: 448

  • Rok powstania: 2000

  • Numer w Katalogu: XIV.12

  • Kategoria: Muzyka religijna (XIV)

  • Wydanie: 2002 Collsch Edition

  • Obsada: orkiestra, sopran


Multimedia