Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Missa brevis na wielogłosowy chór

  • Numeracja odautorska: 274

  • Rok powstania: 1988

  • Prawykonanie: Kraków, 9 III 1990, dyryg. B. Wietrzny
  • Numer w Katalogu: XIV.6

  • Kategoria: Muzyka religijna (XIV)

  • Wydanie: 1999 Collsch Edition

  • Obsada: chór wielogłosowy


Multimedia