Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Aria na chór żeński

  • Numeracja odautorska: 329

  • Rok powstania: 1994

  • Numer w Katalogu: XIII.13

  • Kategoria: Muzyka wokalna (XIII)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: chór żeński