Polonais na 12-głosowy chór

Rok powstania: 1972
Numer w katalogu: XIII.6
Numeracja odautorska: 174
Kategoria: Muzyka wokalna (XIII)
Obsada" chór 12-głosowy

Moje sztuki piszę przede wszystkim dla aktorów.

Warunki korzystania z serwisu