Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Poezje Guillaume’a Apollinaire’a na sopran i orkiestrę

  • Numeracja odautorska: 25

  • Rok powstania: 1949

  • Numer w Katalogu: XIII.3

  • Kategoria: Muzyka wokalna (XIII)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: orkiestra, sopran


Multimedia