Model XXIII na fortepian

Rok powstania: 2003
Numer w katalogu: XII.60
Numeracja odautorska: 487
Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)
Obsada" fortepian
Wydanie: 2003 Collsch Edition

Komponuję dla samego siebie. Nikt nie potrzebuje mojej muzyki, ponieważ świat nie interesuje się nową muzyką. Rysuję też dla samego siebie. To terapia. Ojciec był kaligrafem, też uważałem, że pismo powinno być wyraźne, również w muzyce. I to ojciec ustalił raz na zawsze, że mówić warto tylko o rzeczach wzniosłych i ważnych.

Warunki korzystania z serwisu