Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Diarium 2-31 krótkich utworów (After 50 Years) na fortepian

  • Numeracja odautorska: 366

  • Rok powstania: 1997

  • Numer w Katalogu: XII.52

  • Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)

  • Wydanie: 2002 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian