Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Transparencies na orkiestrę

  • Numeracja odautorska: 382

  • Rok powstania: 1998

  • Prawykonanie: Warszawa, 3 XII 1999
  • Numer w Katalogu: I.37

  • Kategoria: Utwory orkiestrowe (I)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: orkiestra


Multimedia