Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Assonanzen na fortepian

  • Numeracja odautorska: 345

  • Rok powstania: 1996

  • Prawykonanie: Kraków
  • Numer w Katalogu: XII.49

  • Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian