Megasonata na fortepian

Rok powstania: 1993
Numer w katalogu: XII.47
Numeracja odautorska: 321
Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)
Obsada" fortepian
Wydanie: 2003 Collsch Edition

Niektóre moje sztuki latami leżały w szufladzie. Nie wiedziała o nich ani żona, ani pies. Pierwsza, jaką napisałem, nosiła tytuł "Webern". Miałem wtedy dwadzieścia sześć lat. Anton Webern, ojciec nowej muzyki, był fizycznie podobny do mojego ojca, i to właśnie bardzo mi się spodobało.

Warunki korzystania z serwisu