Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Identité/Nonidentité na dwa fortepiany

  • Numeracja odautorska: 305

  • Rok powstania: 1991

  • Numer w Katalogu: XII.44

  • Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)

  • Wydanie: 2000 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian