Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Model XI (Ngazi) na fortepian

  • Numeracja odautorska: 226

  • Rok powstania: 1981

  • Prawykonanie: Kraków, 6 VI 1995, P. Grodecki
  • Numer w Katalogu: XII.34

  • Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)

  • Wydanie: 2001 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian


Multimedia