Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Model VIII na fortepian

  • Numeracja odautorska: 160

  • Rok powstania: 1972

  • Prawykonanie: Wiedeń, 7 V 1975
  • Numer w Katalogu: XII.29

  • Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian


Multimedia