Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Dyspozycje b na fortepian

  • Numeracja odautorska: 103

  • Rok powstania: 1965

  • Numer w Katalogu: XII.23

  • Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian