Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Osiem utworów na fortepian

  • Numeracja odautorska: 45

  • Rok powstania: 1958

  • Prawykonanie: Darmstadt, 2 IX 1961, Y. Loriod-Messiaen
  • Numer w Katalogu: XII.14

  • Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)

  • Wydanie: 1960, 1964 PWM

  • Obsada: fortepian


Multimedia