Osiem utworów na fortepian

Rok powstania: 1958
Numer w katalogu: XII.14
Numeracja odautorska: 45
Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)
Obsada" fortepian
Prawykonanie: Darmstadt, 2 IX 1961, Y. Loriod-Messiaen
Wydanie: 1960, 1964 PWM

Kompozycje piszę bez korygowania, prawie nie myśląc, prawie biologicznie.

Warunki korzystania z serwisu