Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Dwa utwory na fortepian

  • Numeracja odautorska: 26

  • Rok powstania: 1949

  • Prawykonanie: N 26a Baltimore 15 III 1966, S. Epstein
  • Numer w Katalogu: XII.5

  • Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)

  • Wydanie: 1960, 1964 PWM

  • Obsada: fortepian