Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

19 Mazurków na fortepian

  • Numeracja odautorska: 18

  • Rok powstania: 1949

  • Prawykonanie: Rzeszów, 8 IV 1983 (9 Mazurków), L. Biel ; Lublin, 18 II 1985 (10 Mazurków), L. Biel ; Salzburg, 1 VI 1989 (całość), L. Biel
  • Numer w Katalogu: XII.3

  • Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)

  • Wydanie: 2000 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian