Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Diarium – 14 krótkich utworów na fortepian

  • Numeracja odautorska: 6

  • Rok powstania: 1947

  • Prawykonanie: Kraków, 24 XI 1989 (dwa walce z Diarium), 6 VI 1995 (całość)
  • Numer w Katalogu: XII.2

  • Kategoria: Muzyka fortepianowa (XII)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian