Symphony in One Movement na orkiestrę

Rok powstania: 1997
Numer w katalogu: I.32
Numeracja odautorska: 365
Kategoria: Utwory orkiestrowe (I)
Obsada" orkiestra
Wydanie: 2003 Collsch Edition
Czas trawnia: 23'36''

Kompozycje piszę bez korygowania, prawie nie myśląc, prawie biologicznie.

Warunki korzystania z serwisu