Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Sonata dell’avenire na wiolonczelę solo

  • Numeracja odautorska: 525

  • Rok powstania: 2005

  • Numer w Katalogu: X.43

  • Kategoria: Instrumentale utwory solowe (X)

  • Wydanie: 2006 Collsch Edition

  • Obsada: wiolonczela, wiolonczela solo


Multimedia