Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Ciclo (Zyklus, Cykl) na wibrafon solo

  • Numeracja odautorska: 439

  • Rok powstania: 2000

  • Numer w Katalogu: X.35

  • Kategoria: Instrumentale utwory solowe (X)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: wibrafon