Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Baclar na klarnet basowy solo

  • Numeracja odautorska: 430

  • Rok powstania: 2000

  • Prawykonanie: Kraków
  • Numer w Katalogu: X.32

  • Kategoria: Instrumentale utwory solowe (X)

  • Wydanie: 2002 Collsch Edition

  • Obsada: klarnet basowy