Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

13 etiud na flet solo

  • Numeracja odautorska: 280

  • Rok powstania: 1988

  • Numer w Katalogu: X.23

  • Kategoria: Instrumentale utwory solowe (X)

  • Wydanie: 1990 Collsch Edition

  • Obsada: flet