Formy dźwiękowe na saksofon solo

Rok powstania: 1961
Numer w katalogu: X.8
Numeracja odautorska: 68
Kategoria: Instrumentale utwory solowe (X)
Obsada" saksofon
Wydanie: 1992 Collsch Edition

Kompozycje piszę bez korygowania, prawie nie myśląc, prawie biologicznie.

Warunki korzystania z serwisu