Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Dwa studia na saksofon altowy solo

  • Numeracja odautorska: 32

  • Rok powstania: 1954

  • Numer w Katalogu: X.5

  • Kategoria: Instrumentale utwory solowe (X)

  • Wydanie: 1999 Collsch Edition

  • Obsada: saksofon altowy