Nocturne na wiolonczelę i fortepian

Rok powstania: 2003
Numer w katalogu: IX.42
Numeracja odautorska: 488
Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)
Obsada" wiolonczela, fortepian
Wydanie: 2005 Collsch Edition

Kompozycje piszę bez korygowania, prawie nie myśląc, prawie biologicznie.

Warunki korzystania z serwisu