Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Nocturne na wiolonczelę i fortepian

  • Numeracja odautorska: 488

  • Rok powstania: 2003

  • Numer w Katalogu: IX.42

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2005 Collsch Edition

  • Obsada: wiolonczela, fortepian


Multimedia