Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Deux contes(tabilités) na skrzypce i fortepian

  • Numeracja odautorska: 477

  • Rok powstania: 2003

  • Prawykonanie: Lublin, 15 V 2003
  • Numer w Katalogu: IX.39

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: skrzypce, fortepian