Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Clacco na klarnet i akordeon

  • Numeracja odautorska: 471

  • Rok powstania: 2003

  • Numer w Katalogu: IX.37

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2005 Collsch Edition

  • Obsada: klarnet, akordeon