Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Scherzo na saksofon (SA) i fortepian

  • Numeracja odautorska: 468

  • Rok powstania: 2003

  • Prawykonanie: Wiedeń, 7 V 2003
  • Numer w Katalogu: IX.36

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian, saksofon


Multimedia