Two Elegies na skrzypce i fortepian

Rok powstania: 1999
Numer w katalogu: IX.32
Numeracja odautorska: 405
Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)
Obsada" skrzypce, fortepian
Prawykonanie: Lwów, 11 X 2000
Wydanie: 2003 Collsch Edition

"Quattro movimenti" skomponowałem w 1957. Potem nawet dostałem za to jakieś nagrody. Już wtedy uważałem, że wszystko, co w muzyce jest możliwe, jest muzyką.

Warunki korzystania z serwisu