Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Two Elegies na skrzypce i fortepian

  • Numeracja odautorska: 405

  • Rok powstania: 1999

  • Prawykonanie: Lwów, 11 X 2000
  • Numer w Katalogu: IX.32

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: skrzypce, fortepian


Multimedia