Two Elegies na skrzypce i fortepian

Rok powstania: 1999
Numer w katalogu: IX.32
Numeracja odautorska: 405
Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)
Obsada" skrzypce, fortepian
Prawykonanie: Lwów, 11 X 2000
Wydanie: 2003 Collsch Edition

Kompozycje piszę bez korygowania, prawie nie myśląc, prawie biologicznie.

Warunki korzystania z serwisu