Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Fresque na saksofon i fortepian

  • Numeracja odautorska: 385

  • Rok powstania: 1998

  • Numer w Katalogu: IX.31

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2000 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian, saksofon